Vrijwilligersverzekering gemeente Tilburg

Goed om te weten: zijn uw vrijwilligers verzekerd?

Vrijwilligers van o.a. onze aangesloten verenigingen zijn, mits inwoner van de gemeente Tilburg (incl. Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel) automatisch verzekerd via de Gemeente Tilburg.
Het gaat om de VNG Vrijwilligersverzekering, een collectieve verzekering van Centraal Beheer, met een secundaire dekking (indien elders een verzekering loopt dan gaat die voor).

Vrijwilligers binnen uw vereniging, woonachtig buiten Tilburg, zijn mogelijk verzekerd via hun eigen gemeente. Dit dient nagegaan te worden.

De polis van de Gemeente Tilburg dekt bij taakuitoefening:
* Aansprakelijkheid vrijwilligers, organisatie en bestuur voor schade aan ‘derden’
* Ongevallen
* Persoonlijke eigendommen in bezit van de vrijwilliger ten tijde van de uitoefening van de taak
* Rechtsbijstand voor de vrijwilliger.
De dekking geldt binnen heel Europa.

Vrijwilliger
Een vrijwilliger voert in formele of informele zin een taak uit in het belang van de vereniging buiten de reguliere bezigheid van leden binnen die vereniging zoals in ons geval ‘zingen’. Dus dit zijn leden die belangrijk werk doen binnen die vereniging in het belang van anderen zonder een tegenprestatie te verlangen. Ook een vrijwilliger die betaald wordt binnen de grenzen die de belasting hanteert voor vrijwilligers, valt onder de verzekering.
Niet verzekerd zijn: de zangers in een zangvereniging of koor. Er moet echt sprake zijn van vrijwilligerswerk buiten de kernactiviteit van de vereniging om.

Schade
Schade dient gemeld te worden:
– Indien een eigen verzekering, bij uw verzekeraar;
– Indien uw vereniging verzekerd is , b.v. via een overkoepelende organisatie, dan daar melden;
– Indien niet elders verzekerd dan kan de schade gemeld worden via de website van de Gemeente Tilburg.
U dient een schadeformulier te downloaden, digitaal in te vullen en terug te sturen naar de Gemeente. De Gemeente stuurt het formulier vervolgens door naar Centraal Beheer.

Voor meer informatie: https://www.tilburg.nl/ondernemers/personeel-en-beroep/vrijwilligers/

 

AVG & Privacy

Op 25 mei a.s. trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Daarmee zijn de regels omtrent het vragen en bewaren van persoonsgegevens aangescherpt. Koornetwerk Nederland heeft voor verenigingen en organisaties een Factsheet Privacy opgesteld met een stappenplan om uw organisatie AVG-bestendig te maken. Daarnaast is er een vragenlijst die organisaties en verenigingen helpen om het stappenplan uit te voeren. Als u externe partijen voor u gegevens verwerken dan is het verstandig om die afspraken in een verwerkersovereenkomst vast te leggen.

Deze informatie vindt u op: http://www.koornetwerk.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming.html

Straatfotografie, evenementenfotografie en andere fotografie waar veel (onbekende) mensen op te zien zijn, zijn meestal toegestaan. Let wel op dat bijvoorbeeld voor de fotograaf het geen probleem is, omdat deze de personen niet kent, maar dat de organisatie van een event de foto’s niet voor alle doeleinden mag gebruiken, omdat deze de personen mogelijk wel kan identificeren. Een foto van een evenement bij een verslag daarvan, valt al snel onder de vrijheid van meningsuiting. Diezelfde foto gebruiken ter aankondiging van het volgend event, bijvoorbeeld in een advertentie, mag niet altijd. Dit is geen vrijheid van meningsuiting meer tenslotte. Meer informatie hierover vind je op: https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-fotografie en https://www.charlotteslaw.nl/mag-je-nog-fotos-maken-en-publiceren-na-de-avg

FTZ beveelt u van harte aan om van de informatie kennis te nemen. Tevens stelt zij enkele modellen ter beschikking die u kunt gebruiken om aan de op uw vereniging rustende AVG-verplichtingen te voldoen. U dient deze modellen zelf in te vullen en indien gewenst door een jurist te laten beoordelen.

Model verwerkersovereenkomst
model register van verwerkingen
model privacyverklaring LEDEN
concept-protocol datalekken LEDEN

Disclaimer:

FTZ wijst haar leden erop dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de bij haar aangesloten leden om zorg te dragen voor adequate maatregelen in het kader van de op hen rustende wettelijke verplichtingen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie waaronder de aangeboden modellen te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website of aan de ter beschikking gestelde modellen worden ontleend. Hoewel FTZ zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan FTZ niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. FTZ garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. FTZ wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie, de modellen en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.