Op 25 mei a.s. trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Daarmee zijn de regels omtrent het vragen en bewaren van persoonsgegevens aangescherpt. Koornetwerk Nederland heeft voor verenigingen en organisaties een Factsheet Privacy opgesteld met een stappenplan om uw organisatie AVG-bestendig te maken. Daarnaast is er een vragenlijst die organisaties en verenigingen helpen om het stappenplan uit te voeren. Als u externe partijen voor u gegevens verwerken dan is het verstandig om die afspraken in een verwerkersovereenkomst vast te leggen.

Deze informatie vindt u op: http://www.koornetwerk.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming.html

Straatfotografie, evenementenfotografie en andere fotografie waar veel (onbekende) mensen op te zien zijn, zijn meestal toegestaan. Let wel op dat bijvoorbeeld voor de fotograaf het geen probleem is, omdat deze de personen niet kent, maar dat de organisatie van een event de foto’s niet voor alle doeleinden mag gebruiken, omdat deze de personen mogelijk wel kan identificeren. Een foto van een evenement bij een verslag daarvan, valt al snel onder de vrijheid van meningsuiting. Diezelfde foto gebruiken ter aankondiging van het volgend event, bijvoorbeeld in een advertentie, mag niet altijd. Dit is geen vrijheid van meningsuiting meer tenslotte. Meer informatie hierover vind je op: https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-fotografie en https://www.charlotteslaw.nl/mag-je-nog-fotos-maken-en-publiceren-na-de-avg

FTZ beveelt u van harte aan om van de informatie kennis te nemen. Tevens stelt zij enkele modellen ter beschikking die u kunt gebruiken om aan de op uw vereniging rustende AVG-verplichtingen te voldoen. U dient deze modellen zelf in te vullen en indien gewenst door een jurist te laten beoordelen.

Model verwerkersovereenkomst
model register van verwerkingen
model privacyverklaring LEDEN
concept-protocol datalekken LEDEN

Disclaimer:

FTZ wijst haar leden erop dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de bij haar aangesloten leden om zorg te dragen voor adequate maatregelen in het kader van de op hen rustende wettelijke verplichtingen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie waaronder de aangeboden modellen te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website of aan de ter beschikking gestelde modellen worden ontleend. Hoewel FTZ zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan FTZ niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. FTZ garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. FTZ wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie, de modellen en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.