FAQ

(under construction)
Veel gestelde vragen zullen wij voor de versnelde toegang hieronder voor allen direct inzichtelijk beantwoorden.

Welke subsidieregelingen zijn er?

Tilburgse amateurverenigingen kunnen gebruik maken van de subsidieregelingen van Art fact. Dit betreft basis-, opleidings- en projectsubsidies. De aanvragers moeten wel aan bepaalde criteria voldoen.
Zie: https://www.art-fact.nl/regelingen.html

Landelijk zijn er meerdere subsidieregelingen.
Zie o.a.: https://www.lkca.nl/geldzaken/fondsen-cultuurparticipatie/

Wat is het belang van statuten?

Statuten regelen o.a. de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van bestuursleden.

Mogelijke situaties:
– géén notariële statuten / géén inschrijving bij KvK
     U bent als bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen van het koor
– géén notariële statuten / wél inchrijving bij KvK
     Eerst is het koor aansprakelijk en dan pas het bestuurslid
– wél notariële statuten / wél inschrijving bij KvK
     Alleen het koor is aansprakelijk (tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur en verwijtbaar handelen)