Bij veel uitvoeringen maken koren gebruik van projectzangers.

De FTZ wil zoekende koren en geïnteresseerde projectzangers bij elkaar brengen voor de ondersteuning van concerten en projectoptredens.

Daarvoor wordt bij het secretariaat een database aangemaakt, waarin projectzangers zich kunnen laten registreren als geïnteresseerd projectzanger.
Koren kunnen zich bij de FTZ aanmelden met de vraag naar beschikbare projectzangers.
De FTZ informeert de desbetreffende zangerspool over de aangemelde projecten, zodat de projectzangers zelf kunnen beslissen over hun deelname en daarvoor zelf het contact kunnen leggen.

De database voor deze pool wordt binnenkort opgezet en daarna gevuld.
De aanmeldingsprocedure wordt in de loop van 2020 door een nieuwe button op de website ondersteund. Tot die tijd kunt u contact opnemen via secretariaat@ftz-tilburg.nl

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden.