De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Federatie Tilburgse Zangverenigingen. Federatie Tilburgse Zangverenigingen doet haar uiterste best om een zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijke website te maken. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Federatie Tilburgse Zangverenigingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via de website van Federatie Tilburgse Zangverenigingen toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Federatie Tilburgse Zangverenigingen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.

De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of ge-deeplinkt