Links

Lijst met links naar de organisaties:

Art-Fact – Art-fact is het servicepunt voor amateurkunst in de gemeente Tilburg.
BALK – Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek.
Fonds voor Cultuurparticipatie – Stimuleren van cultuurparticipatie door middel van subsidies, samenwerking en verbinding van mensen en organisaties.
Factorium – School en werkplaats voor dans, muziek en andere culturele activiteiten.
Korenveld – samenwerkingsverband voor de kwaliteit van koorzang in Noord-Brabant.
Kunstloc Brabant – Expertisecentrum voor advies en ondersteuning van organisaties op het gebied van kunst en cultuur.
Maestro – Stichting Maestro ontwikkelt en organiseert scholing voor amateur-koordirigenten.
Werkplaats amateurkunst – Wij bieden amateurverenigingen een mooie locatie om hun activiteiten te ontplooien.
VSB-fonds – Ondersteuning van sociale en culturele projecten door middel van subsidies, donaties, praktische kennis en netwerken.