Steunpakket culturele sector

Landelijk is er een financieel steunpakket beschikbaar gesteld voor makers én amateurgezelschappen in de culturele sector.
Art fact heeft de verdere uitvoering van deze regeling voor de gemeente Tilburg gekregen.

Meer info: klik hier

Nieuw FTZ-podia 2021

      KOREN, LAAT JE HOREN!

De Federatie Tilburgse Zangverenigingen moest in 2020 en 2021 de geplande podium-evenementen uitstellen.
Omdat in het komend najaar weer meer mogelijk zal zijn, organiseren we een nieuwe podium op:
zondagmiddag 31 oktober a.s., 13.00-18.00 uur

Dit korenevenement biedt de Tilburgse koren een mogelijkheid tot een kort optreden, maar vooral weer een ontmoeting van collega-zangers!
Met een grote flexibiliteit willen we inspelen op de mogelijkheden van de vocale sector, na een lange periode van stilgelegde repetities.

Vanwege de (nog) onduidelijke situatie in het najaar, hebben we een nieuwe locatie gezocht en het programma aangepast:
– locatie:  de Koepelhal in Tilburg
– beperkt aantal optredende koren (max. 15 koren)
– één optreden van 15 minuten per koor
– zitplaatsen voor het publiek
– ruime gelegenheid voor ontmoeting en bijpraten

De aanmelding voor deelname is opengesteld tot eind september a.s.
Selectie voor plaatsing is de volgorde van aanmelding én de diversiteit voor het programma.
We vragen van de deelnemende koren een bescheiden bijdrage van € 25,-.

VANWEGE DE NIEUWSTE CORONARICHTLIJNEN ZAL DE TOEGANGSCONTROLE D.M.V. EEN QR-CHECK PLAATSVINDEN!

 

 

Project Brabant Luidkeels 2021 (UPDATE!)

Sinds 2018 neemt de FTZ deel aan het samenwerkingsverband Korenveld.
Daarin hebben  verschillende  organisaties hun krachten gebundeld om de koorzang in Noord-Brabant zichtbaar te maken en d.m.v. educatieve activiteiten op een hoger niveau te brengen.

Naast de FTZ zijn in Korenveld vertegenwoordigd:
* Stichting Maestro  (www.stichtingmaestro.nl)
* Eduvox  (www.eduvox.nl)
* Kunstloc Brabant (www.kunstlocbrabant.nl)
* Stichting Koorplein Noord-Brabant  (www.koorplein.nl)
* Brabant Koor (www.brabantkoor.nl)
* Zuid Nederlands Concert Koor  (www.znck.nl)
* Eindhovense Koren Federatie (www.eindhovensekorenfederatie.nl)

Na het succesvolle project Brabant Luidkeel in 2019 wilden we hieraan een vervolg geven.
Het geplande programma van 6 en 7 maart 2021 kon vanwege de coronabeperkingen NIET doorgaan!

Korenveld wil op zondag 26-9 a.s. een programma met online workshops verzorgen.
Alle fysieke workshops worden naar 19 en 20 maart 2022 verplaats.
Aanvullende informatie over data, tijden en deelname worden later bekend gemaakt.

Volg de laatste informatie voor 26-9 a.s. via Back into Shape 2021 – Korenveld Brabant (korenveld-brabant.nl)

 

 

 

Corona-maatregelen

De koren maken vanwege de coronaproblematiek roerige tijden door.

De FTZ pretendeert niet een deskundige partij te zijn.
Wel verwijzen we de koren graag voor de richtlijnen, adviezen, enz. naar de officiële instanties als RIVM en KoorNetwerk Nederland (https://koornetwerk.nl).
Maak je eigen risico-afwegingen en tref maatregelen indien nodig!

Vacature bestuur FTZ

Het bestuur van FTZ is op zoek naar versterking – en wel in de vorm van bestuursleden. Vanwege het aftreden van Theo Heier en Paulien Mars zijn er twee vacatures binnen het bestuur ontstaan. Het bestuurslidmaatschap van de Federatie staat open voor alle meerderjarige leden die actief zijn in de vocale sector. Met het oog op de huidige samenstelling van het bestuur én de voornemens uit het beleidsplan, gaat de voorkeur uit naar  vertegenwoordigers uit het lichte genre, bijvoorbeeld uit de popkorenwereld. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via secretariaat@ftz-tilburg.nl.