Podium voor Tilburgse koren!

De Federatie Tilburgse Zangverenigingen (FTZ) denkt en hoopt dat het komend najaar weer mogelijkheden biedt om een korenpodium te organiseren.
Tijd dus voor de voorbereidingen en aanmelding voor deelname.

Bijzonderheden:
– datum / tijd: middagprogramma op 20 november 2022
– locatie: Werkplaats Amateurkunst Tilburg

Omdat nog niet precies bekend is welke richtlijnen voor podia dan gelden en we geen grote risico’s willen nemen, zijn de huidige uitgangspunten van belang:
– er kunnen maximaal 15 koren deelnemen, die elk één optreden van 20 minuten geven
– we beperken het podium tot Tilburgse koren
publiek gratis toegang
– voor het publiek zijn zitplaatsen beschikbaar
– inschrijving kost € 25,- per deelnemend koor
– de aanmelding sluit op 15 oktober 2022

Meld je snel aan via secretariaat@ftz-tilburg.nl want een selectie vindt plaats op volgorde van aanmelding en diversiteit voor het podium-programma.
Daarbij worden ook een aantal plaatsen gereserveerd voor niet-leden van de FTZ.

Mocht er een grote belangstelling bij de koren zijn, dan overwegen we om het evenement uit te breiden naar een tweede middag op 13 november.

Laat je horen!

Corona-maatregelen

De koren maken vanwege de coronaproblematiek roerige tijden door.

De FTZ pretendeert niet een deskundige partij te zijn.
Wel verwijzen we de koren graag voor de richtlijnen, adviezen, enz. naar de officiële instanties als RIVM en KoorNetwerk Nederland (https://koornetwerk.nl).
Maak je eigen risico-afwegingen en tref maatregelen indien nodig!

Vacature bestuur FTZ

Het bestuur van FTZ is op zoek naar versterking – en wel in de vorm van bestuursleden. . Het bestuurslidmaatschap van de Federatie staat open voor alle meerderjarige leden die actief zijn in de vocale sector. Met het oog op de huidige samenstelling van het bestuur én de voornemens uit het beleidsplan, gaat de voorkeur uit naar  vertegenwoordigers uit het lichte genre, bijvoorbeeld uit de popkorenwereld. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via secretariaat@ftz-tilburg.nl.