Korenpodium 2023

De Federatie Tilburgse Zangverenigingen organiseert weer een podium voor Tilburgse koren.

Datum: zondag 12 november 2023
Tijdstip: 12.30 -17.30 uur
Locatie: concertzaal Theaters Tilburg

PODIUMPROGRAMMA
12.25 u                      OPENING

12.30 – 12.50           Zuid Nederlands Kamerkoor
12.55 – 13.15           What’s In A Name
13.20 – 13.40           Popkoor EPIC
13.45 – 14.05           Zanggroep Inbetween
14.10 – 14.30           Tilburgs Byzantijns Koor
14.35 – 14.55           Koor L’Esprit
15.00 – 15.20           De Begonia’s
15.25 – 15.45           Vrouwenensemble Måndag
15.50 – 16.10           Tilburgse Opera
16.15 – 16.35           HGKK
16.40 – 17.00           ROCKkoor Tilburg
17.05 – 17.25           Popkoor Prestige Tilburg

17.25 – 18.30 u        AFSLUITING EN NAZIT

De toegang is gratis!

Sociale veiligheid

Gelukkig zijn er weinig meldingen uit de culturele sector van grensoverschrijdend gedrag bekend, maar dat neemt niet weg dat het ook bij de amateurkunst voorkomt.
Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) heeft dit onderwerp opgepakt, workshops georganiseerd en een model-gedragscode ontwikkeld.
Kernpunten zijn o.a.:
– streven naar een fijne en respectvolle omgeving;
– besef van de eigen bijdrage van besturen en leden;
– signaleren, bespreken en oplossen van ongewenst gedrag; en
– aanwezigheid van een meldpunt.

FTZ-advies:
– Bespreek gewenst/ongewenst gedrag met de leden van de vereniging.
– Zorg binnen de eigen vereniging voor een loketfunctionaris t.b.v. eventuele meldingen en preventie
– Leg de afspraken en kernwaarden vast, waarvoor de punten uit de model-gedragscode een leidraad kunnen zijn. Een praktisch alternatief is om de afspraken in het huishoudelijk reglement (HR) van de vereniging vast te leggen.

De FTZ is in voorkomende gevallen beschikbaar voor overleg.
Daarnaast hebben de landelijke bonden mogelijk ook een opgeleide en gecertificeerde vertrouwenspersoon.

Aanvullende informatie:
https://www.lkca.nl/artikel/voorkom-grensoverschrijdend-gedrag/ 
https://www.lkca.nl/artikel/tips-kennis-grensoverschrijdend-gedrag-amateurkunst/

model-gedragscode:
https://www.lkca.nl/artikel/tips-kennis-grensoverschrijdend-gedrag-amateurkunst/#gedragscode

Vacature bestuur FTZ

Het bestuur van FTZ is op zoek naar versterking – en wel in de vorm van bestuursleden. . Het bestuurslidmaatschap van de Federatie staat open voor alle meerderjarige leden die actief zijn in de vocale sector. Met het oog op de huidige samenstelling van het bestuur én de voornemens uit het beleidsplan, gaat de voorkeur uit naar  vertegenwoordigers uit het lichte genre, bijvoorbeeld uit de popkorenwereld. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via secretariaat@ftz-tilburg.nl.