Steunpakket culturele sector

Landelijk is er een financieel steunpakket beschikbaar gesteld voor makers én amateurgezelschappen in de culturele sector.
Art fact heeft de verdere uitvoering van deze regeling voor de gemeente Tilburg gekregen.

Meer info: klik hier

Project Brabant Luidkeels 2021 (UITGESTELD!)

Sinds 2018 neemt de FTZ deel aan het samenwerkingsverband Korenveld.
Daarin hebben  verschillende  organisaties hun krachten gebundeld om de koorzang in Noord-Brabant zichtbaar te maken en d.m.v. educatieve activiteiten op een hoger niveau te brengen.

Naast de FTZ zijn in Korenveld vertegenwoordigd:
* Stichting Maestro  (www.stichtingmaestro.nl)
* Eduvox  (www.eduvox.nl)
* Kunstloc Brabant (www.kunstlocbrabant.nl)
* Stichting Koorplein Noord-Brabant  (www.koorplein.nl)
* Brabant Koor (www.brabantkoor.nl)
* Zuid Nederlands Concert Koor  (www.znck.nl)
* Eindhovense Koren Federatie (www.eindhovensekorenfederatie.nl)

Na het succesvolle project Brabant Luidkeel in 2019 willen we hieraan z.s.m. een vervolg geven.
Het geplande programma van 6 en 7 maart a.s. kan vanwege de huidige coronabeperkingen NIET doorgaan!
Deelnemers die zich al hebben aangemeld krijgen hierover bericht.

Korenveld beraadt zich momenteel over een (gedeeltelijk) uitstel van de on line workshops naar het najaar 2021.
Alle fysieke workshops worden waarschijnlijk naar het voorjaar 2022 verplaats.
Nieuwe data voor deze verplaatsingen worden later bekend gemaakt.

Volg de laatste informatie via https://www.korenveld-brabant.nl/brabant-luidkeels/ 

 

 

 

Corona-maatregelen

De koren maken vanwege de coronaproblematiek roerige tijden door.

De FTZ pretendeert niet een deskundige partij te zijn.
Wel verwijzen we de koren graag voor de richtlijnen, adviezen, enz. naar de officiële instanties als RIVM en KoorNetwerk Nederland (https://koornetwerk.nl).
Maak je eigen risico-afwegingen en tref maatregelen indien nodig!

Vacature bestuur FTZ

Het bestuur van FTZ is op zoek naar versterking – en wel in de vorm van bestuursleden. Vanwege het aftreden van Theo Heier en Paulien Mars zijn er twee vacatures binnen het bestuur ontstaan. Het bestuurslidmaatschap van de Federatie staat open voor alle meerderjarige leden die actief zijn in de vocale sector. Met het oog op de huidige samenstelling van het bestuur én de voornemens uit het beleidsplan, gaat de voorkeur uit naar  vertegenwoordigers uit het lichte genre, bijvoorbeeld uit de popkorenwereld. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via secretariaat@ftz-tilburg.nl.