Tilburg on Stage

L.S.
Op zondag 2 juli a.s. wordt er een tweede editie georganiseerd van Tilburg on Stage.
Ook koren kunnen zich daar presenteren aan het publiek en collega’s.
Tilburg on Stage is een initiatief van o.a. Art fact, Theaters Tilburg en Factorium.
En natuurlijk ondersteunt de FTZ dit festival van harte.
Op www.art-fact.nl/tilburg-on-stage-deelnemerspitch.html vindt je informatie over dit podium en de aanmeldingsprocedure.
Mogelijk schrikt de aangegeven pitch af, maar aanmelding kan ook eenvoudig via een A4-tje naar de organisatie, waarin je aangeeft wat je wilt bijdragen aan die dag.
Heb je interesse?: reageer dan uiterlijk 1 maart a.s. naar festivaltilburgonstage@gmail.com

Ledenvergadering FTZ

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de FTZ is gepland zaterdag 15-4 a.s.

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

De leden ontvangen t.z.t. een agenda en de stukken voor de ALV.

Korenpodium 2022

De Federatie Tilburgse Zangverenigingen (FTZ) organiseerde op 20-11 jl. “Korenpodium 2022”.
Een divers programma door 12 Tilburgse koren, die hun optredens met veel plezier presenteerden.
Deelnemers en publiek bedankt voor jullie enthousiasme.

Mogelijk kunnen we dit podium in de toekomst weer uitbouwen tot een groots korenevenement.

 

Pool Projectzangers

Bij veel uitvoeringen maken koren gebruik van projectzangers.

De FTZ wil zoekende koren en geïnteresseerde projectzangers bij elkaar brengen voor de ondersteuning van concerten en projectoptredens.

Daarvoor wordt bij het secretariaat een database aangemaakt, waarin projectzangers zich kunnen laten registreren als geïnteresseerd projectzanger.
Koren kunnen zich bij de FTZ aanmelden met de vraag naar beschikbare projectzangers.
De FTZ informeert de desbetreffende zangerspool over de aangemelde projecten, zodat de projectzangers zelf kunnen beslissen over hun deelname en daarvoor zelf het contact kunnen leggen.

De FTZ is gestart met het opzetten van deze database. Koren die op zoek zijn naar projectzangers kunnen zich melden en individuele zangers/zangeressen kunnen zich aanmelden om in de projectzangerspool te worden opgenomen. Aanmelding kan via de FTZ-website – Projectzangers. Voor meer informatie kunt contact opnemen met secretariaat@ftz-tilburg.nl

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. De projectzangerspool staat open voor alle zangers/zangeressen. Ook koren die niet bij de FTZ zijn aangesloten kunnen van deze dienstverlening gebruik maken.

 

Vacature bestuur FTZ

Het bestuur van FTZ is op zoek naar versterking – en wel in de vorm van bestuursleden. . Het bestuurslidmaatschap van de Federatie staat open voor alle meerderjarige leden die actief zijn in de vocale sector. Met het oog op de huidige samenstelling van het bestuur én de voornemens uit het beleidsplan, gaat de voorkeur uit naar  vertegenwoordigers uit het lichte genre, bijvoorbeeld uit de popkorenwereld. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via secretariaat@ftz-tilburg.nl.