FTZ-podia 31 oktober 2021

      KOREN, LAAT JE HOREN!

De FTZ kijkt terug op een succesvol korenevenement op 31 oktober jl.
Door 14 koren werden korte uitvoeringen gegeven in een uitlopende vorm en ongedwongen sfeer.
Daarmee zijn voor vele koren de eerste stappen weer gezet naar podiumoptredens.

Met dank aan de deelnemers, publiek, subsidieverleners en FTZ-organisatie.

De eerst foto’s zijn op Facebook te vinden .
De door TAFV gemaakte opnamen worden later op de website geplaatst.

 

 

 

 

Corona-maatregelen

De koren maken vanwege de coronaproblematiek roerige tijden door.

De FTZ pretendeert niet een deskundige partij te zijn.
Wel verwijzen we de koren graag voor de richtlijnen, adviezen, enz. naar de officiële instanties als RIVM en KoorNetwerk Nederland (https://koornetwerk.nl).
Maak je eigen risico-afwegingen en tref maatregelen indien nodig!

Pool Projectzangers

Bij veel uitvoeringen maken koren gebruik van projectzangers.

De FTZ wil zoekende koren en geïnteresseerde projectzangers bij elkaar brengen voor de ondersteuning van concerten en projectoptredens.

Daarvoor wordt bij het secretariaat een database aangemaakt, waarin projectzangers zich kunnen laten registreren als geïnteresseerd projectzanger.
Koren kunnen zich bij de FTZ aanmelden met de vraag naar beschikbare projectzangers.
De FTZ informeert de desbetreffende zangerspool over de aangemelde projecten, zodat de projectzangers zelf kunnen beslissen over hun deelname en daarvoor zelf het contact kunnen leggen.

De FTZ is gestart met het opzetten van deze database. Koren die op zoek zijn naar projectzangers kunnen zich melden en individuele zangers/zangeressen kunnen zich aanmelden om in de projectzangerspool te worden opgenomen. Aanmelding kan via de FTZ-website – Projectzangers. Voor meer informatie kunt contact opnemen met secretariaat@ftz-tilburg.nl

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. De projectzangerspool staat open voor alle zangers/zangeressen. Ook koren die niet bij de FTZ zijn aangesloten kunnen van deze dienstverlening gebruik maken.

 

Koorzoeker

Koorzoeker is een nieuw online platform voor koren en hun publiek, ontwikkeld door Fans2Music.

Op dat platform kunnen koren hun koorprofiel aanmaken, informatie delen, concerten agenderen, kaartverkoop regelen, leden en donateurs werven, nieuwsbrieven versturen, enz.

Heb je interesse, kijk dan voor meer informatie op www.koorzoeker.nl

Vacature bestuur FTZ

Het bestuur van FTZ is op zoek naar versterking – en wel in de vorm van bestuursleden. Vanwege het aftreden van Theo Heier en Paulien Mars zijn er twee vacatures binnen het bestuur ontstaan. Het bestuurslidmaatschap van de Federatie staat open voor alle meerderjarige leden die actief zijn in de vocale sector. Met het oog op de huidige samenstelling van het bestuur én de voornemens uit het beleidsplan, gaat de voorkeur uit naar  vertegenwoordigers uit het lichte genre, bijvoorbeeld uit de popkorenwereld. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via secretariaat@ftz-tilburg.nl.