Steunpakket culturele sector

Landelijk is er een financieel steunpakket beschikbaar gesteld voor makers én amateurgezelschappen in de culturele sector.
Art fact heeft de verdere uitvoering van deze regeling voor de gemeente Tilburg gekregen.

Meer info: klik hier

Nieuwe invulling van de FTZ-podia 2021

De Federatie Tilburgse Zangverenigingen had na het vervallen van de geplande evenementen in 2020 twee nieuwe data in gedachten voor Tilburg in Koor (4-7-2021) en 55+podium (22-10-2021).
Helaas zijn de corona-gerelateerde onzekerheden voor juli a.s. te groot en moet Tilburg in Koor verder worden doorgeschoven.
Door de verschuiving naar het najaar vallen beide podia in dezelfde periode.
Daarom willen we die podia in een aangepaste vorm combineren.

We beraden ons op een nieuwe datum in oktober/november 2021.

Ook het programma zal noodgedwongen moeten worden aangepast.
Gezien de weersverwachtingen zullen we alleen gebruik maken van binnenlocaties.
Daarnaast wordt het een statische opzet (zittend publiek) i.p.v. het gebruikelijke dynamische karakter (lopend publiek).
Met een grote flexibiliteit willen we t.z.t. inspelen op de mogelijkheden van de vocale sector, na een lange periode van stilgelegde repetities.
We houden jullie op de hoogte van onze plannen!

Met een mailing naar de vocale sector zullen we binnenkort peilen of er voldoende animo voor het evenement is.

 

Project Brabant Luidkeels 2021 (UITGESTELD!)

Sinds 2018 neemt de FTZ deel aan het samenwerkingsverband Korenveld.
Daarin hebben  verschillende  organisaties hun krachten gebundeld om de koorzang in Noord-Brabant zichtbaar te maken en d.m.v. educatieve activiteiten op een hoger niveau te brengen.

Naast de FTZ zijn in Korenveld vertegenwoordigd:
* Stichting Maestro  (www.stichtingmaestro.nl)
* Eduvox  (www.eduvox.nl)
* Kunstloc Brabant (www.kunstlocbrabant.nl)
* Stichting Koorplein Noord-Brabant  (www.koorplein.nl)
* Brabant Koor (www.brabantkoor.nl)
* Zuid Nederlands Concert Koor  (www.znck.nl)
* Eindhovense Koren Federatie (www.eindhovensekorenfederatie.nl)

Na het succesvolle project Brabant Luidkeel in 2019 willen we hieraan z.s.m. een vervolg geven.
Het geplande programma van 6 en 7 maart a.s. kan vanwege de huidige coronabeperkingen NIET doorgaan!
Deelnemers die zich al hebben aangemeld krijgen hierover bericht.

Korenveld beraadt zich momenteel over een (gedeeltelijk) uitstel van de on line workshops naar het najaar 2021.
Alle fysieke workshops worden waarschijnlijk naar het voorjaar 2022 verplaats.
Nieuwe data voor deze verplaatsingen worden later bekend gemaakt.

Volg de laatste informatie via https://www.korenveld-brabant.nl/brabant-luidkeels/ 

 

 

 

Corona-maatregelen

De koren maken vanwege de coronaproblematiek roerige tijden door.

De FTZ pretendeert niet een deskundige partij te zijn.
Wel verwijzen we de koren graag voor de richtlijnen, adviezen, enz. naar de officiële instanties als RIVM en KoorNetwerk Nederland (https://koornetwerk.nl).
Maak je eigen risico-afwegingen en tref maatregelen indien nodig!

Provinciale NKF-competitie Noord-Brabant

De competitieronde voor Noord-Brabant heeft plaatsgevonden op 1 februari 2020 in Tilburg.

In totaal namen 12 koren deel, waarvan 5 uit Tilburg.

Des Unique uit Tilburg werd met een excellent optreden uitgeroepen tot “Beste koor van Noord-Brabant”. Ook wonnen zij de publieksprijs.

Voor meer informatie zie www.nederlandskoorfestival.nl