Project Brabant Luidkeels 2021

Sinds 2018 neemt de FTZ deel aan het samenwerkingsverband Korenveld.
Daarin hebben  verschillende  organisaties hun krachten gebundeld om de koorzang in Noord-Brabant zichtbaar te maken en d.m.v. educatieve activiteiten op een hoger niveau te brengen.

Naast de FTZ zijn in Korenveld vertegenwoordigd:
* Stichting Maestro  (www.stichtingmaestro.nl)
* Eduvox  (www.eduvox.nl)
* Kunstloc Brabant (www.kunstlocbrabant.nl)
* Stichting Koorplein Noord-Brabant  (www.koorplein.nl)
* Brabant Koor (www.brabantkoor.nl)
* Zuid Nederlands Concert Koor  (www.znck.nl)
* Eindhovense Koren Federatie (www.eindhovensekorenfederatie.nl)

Na het succesvolle project Brabant Luidkeel in 2019 willen we hieraan op 6 en 7 maart 2021 een vervolg geven.

Twee geweldig leuke dagen met veel workshops voor koren en individuele koorzangers van alle leeftijden en niveaus.
Ingegeven door de situatie rondom Covid-19 zijn de meeste workshops dit keer ingericht om online te kunnen volgen.
Er zijn ook een aantal live workshops voor koren, waarvoor in Factorium Tilburg een veilige omgeving is gecreëerd.

De inschrijving is geopend!
Kijk op https://www.korenveld-brabant.nl/brabant-luidkeels/  voor meer informatie en aanmelding.
Schrijf je snel in, want er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

 

 

 

Corona-maatregelen

De koren maken vanwege de coronaproblematiek roerige tijden door.

De FTZ pretendeert niet een deskundige partij te zijn.
Wel verwijzen we de koren graag voor de richtlijnen, adviezen, enz. naar de officiële instanties als RIVM en KoorNetwerk Nederland (https://koornetwerk.nl).
Maak je eigen risico-afwegingen en tref maatregelen indien nodig!

55+ korendag (afgelast)

Op 30 oktober a.s. was de jaarlijkse 55+ korendag gepland.
Vanwege de corona-problematiek en de risico’s voor de doelgroep, is in overleg met de ingeschreven koren besloten om dit evenement af te gelasten.
Het evenement wordt doorgeschoven naar 22 oktober 2021.

T.z.t. zal de inschrijving voor deelname weer worden opengesteld.

Tilburg in Koor 2021

I.v.m. de coronaproblematiek en de vereiste overheidsmaatregelen is Tilburg in Koor 2020 niet doorgegaan!

In 2021 wordt dit korenevenement weer georganiseerd, als de situatie dat toelaat.
Als voorlopige datum is 4 juli 2021 vastgelegd!

Eind januari 2021 gaan daarvoor waarschijnlijk de uitnodigingen naar de koren en opent de nieuwe inschrijving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale NKF-competitie Noord-Brabant

De competitieronde voor Noord-Brabant heeft plaatsgevonden op 1 februari 2020 in Tilburg.

In totaal namen 12 koren deel, waarvan 5 uit Tilburg.

Des Unique uit Tilburg werd met een excellent optreden uitgeroepen tot “Beste koor van Noord-Brabant”. Ook wonnen zij de publieksprijs.

Voor meer informatie zie www.nederlandskoorfestival.nl