Podium voor Tilburgse koren!

De Federatie Tilburgse Zangverenigingen (FTZ) denkt en hoopt dat het komend najaar weer mogelijkheden biedt om een korenpodium te organiseren.
Tijd dus voor de voorbereidingen en aanmelding voor deelname.

Bijzonderheden:
– datum / tijd: middagprogramma op 20 november 2022
– locatie: Werkplaats Amateurkunst Tilburg

Omdat nog niet precies bekend is welke richtlijnen voor podia dan gelden en we geen grote risico’s willen nemen, zijn de huidige uitgangspunten van belang:
– er kunnen maximaal 15 koren deelnemen, die elk één optreden van 20 minuten geven
– we beperken het podium tot Tilburgse koren
publiek gratis toegang
– voor het publiek zijn zitplaatsen beschikbaar
– inschrijving kost € 25,- per deelnemend koor
– de aanmelding sluit op 15 oktober 2022

Meld je snel aan via secretariaat@ftz-tilburg.nl want een selectie vindt plaats op volgorde van aanmelding en diversiteit voor het podium-programma.
Daarbij worden ook een aantal plaatsen gereserveerd voor niet-leden van de FTZ.

Mocht er een grote belangstelling bij de koren zijn, dan overwegen we om het evenement uit te breiden naar een tweede middag op 13 november.

Laat je horen!

Corona-maatregelen

De koren maken vanwege de coronaproblematiek roerige tijden door.

De FTZ pretendeert niet een deskundige partij te zijn.
Wel verwijzen we de koren graag voor de richtlijnen, adviezen, enz. naar de officiële instanties als RIVM en KoorNetwerk Nederland (https://koornetwerk.nl).
Maak je eigen risico-afwegingen en tref maatregelen indien nodig!

Pool Projectzangers

Bij veel uitvoeringen maken koren gebruik van projectzangers.

De FTZ wil zoekende koren en geïnteresseerde projectzangers bij elkaar brengen voor de ondersteuning van concerten en projectoptredens.

Daarvoor wordt bij het secretariaat een database aangemaakt, waarin projectzangers zich kunnen laten registreren als geïnteresseerd projectzanger.
Koren kunnen zich bij de FTZ aanmelden met de vraag naar beschikbare projectzangers.
De FTZ informeert de desbetreffende zangerspool over de aangemelde projecten, zodat de projectzangers zelf kunnen beslissen over hun deelname en daarvoor zelf het contact kunnen leggen.

De FTZ is gestart met het opzetten van deze database. Koren die op zoek zijn naar projectzangers kunnen zich melden en individuele zangers/zangeressen kunnen zich aanmelden om in de projectzangerspool te worden opgenomen. Aanmelding kan via de FTZ-website – Projectzangers. Voor meer informatie kunt contact opnemen met secretariaat@ftz-tilburg.nl

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. De projectzangerspool staat open voor alle zangers/zangeressen. Ook koren die niet bij de FTZ zijn aangesloten kunnen van deze dienstverlening gebruik maken.