Het bestuur van FTZ is op zoek naar versterking Рen wel in de vorm van een extra bestuurslid. Vanwege het aftreden van Theo Heier is er een vacature binnen het bestuur ontstaan. Het bestuurslidmaatschap van de Federatie staat open voor alle meerderjarige leden die actief zijn in de vocale sector. Met het oog op de huidige samenstelling van het bestuur én de voornemens uit het beleidsplan, gaat de voorkeur uit naar een vertegenwoordiger uit het lichte genre, bijvoorbeeld uit de popkorenwereld. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via secretariaat@ftz-tilburg.nl.