VerenigingsMonitor 2018

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst) heeft onderzoek gedaan naar de organisatiekracht, het artistiek aanbod en de maatschappelijke orientatie van verenigingen.

De analyse is beschikbaar in de VerenigingsMonitor 2018, die op 12-3-2019 bij Kunstloc in Tilburg werd gepresenteerd. Een download is te vinden op: https://www.lkca.nl/~/media/downloads/publicaties/2019/verenigingsmonitor%202018.pdf

Provinciale NKF-competitie Noord-Brabant

De competitieronde voor Noord-Brabant heeft plaatsgevonden op 1 februari 2020 in Tilburg.

In totaal namen 12 koren deel, waarvan 5 uit Tilburg.

Des Unique uit Tilburg werd met een excellent optreden uitgeroepen tot “Beste koor van Noord-Brabant”. Ook wonnen zij de publieksprijs.

Voor meer informatie zie www.nederlandskoorfestival.nl

Pool Projectzangers

Bij veel uitvoeringen maken koren gebruik van projectzangers.

De FTZ wil zoekende koren en geïnteresseerde projectzangers bij elkaar brengen voor de ondersteuning van concerten en projectoptredens.

Daarvoor wordt bij het secretariaat een database aangemaakt, waarin projectzangers zich kunnen laten registreren als geïnteresseerd projectzanger.
Koren kunnen zich bij de FTZ aanmelden met de vraag naar beschikbare projectzangers.
De FTZ informeert de desbetreffende zangerspool over de aangemelde projecten, zodat de projectzangers zelf kunnen beslissen over hun deelname en daarvoor zelf het contact kunnen leggen.

De FTZ is gestart met het opzetten van deze database. Koren die op zoek zijn naar projectzangers kunnen zich melden en individuele zangers/zangeressen kunnen zich aanmelden om in de projectzangerspool te worden opgenomen. Aanmelding kan via de FTZ-website – Projectzangers. Voor meer informatie kunt contact opnemen met secretariaat@ftz-tilburg.nl

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. De projectzangerspool staat open voor alle zangers/zangeressen. Ook koren die niet bij de FTZ zijn aangesloten kunnen van deze dienstverlening gebruik maken.

 

Koorzoeker

Koorzoeker is een nieuw online platform voor koren en hun publiek, ontwikkeld door Fans2Music.

Op dat platform kunnen koren hun koorprofiel aanmaken, informatie delen, concerten agenderen, kaartverkoop regelen, leden en donateurs werven, nieuwsbrieven versturen, enz.

Heb je interesse, kijk dan voor meer informatie op www.koorzoeker.nl

Vrijwilligersverzekering gemeente Tilburg

Goed om te weten: Uw vrijwilligers zijn verzekerd!

Vrijwilligers van o.a. onze aangesloten verenigingen zijn automatisch verzekerd via de Gemeente Tilburg.
Het gaat om de VNG Vrijwilligersverzekering, een collectieve verzekering van Centraal Beheer, met een secundaire dekking (indien elders een verzekering loopt dan gaat die voor).

De polis van de Gemeente Tilburg dekt bij taakuitoefening:
* Aansprakelijkheid vrijwilligers, organisatie en bestuur voor schade aan ‘derden’
* Ongevallen
* Persoonlijke eigendommen in bezit van de vrijwilliger ten tijde van de uitoefening van de taak
* Rechtsbijstand voor de vrijwilliger.
De dekking geldt binnen heel Europa.

Vrijwilliger
Een vrijwilliger voert in formele of informele zin een taak uit in het belang van de vereniging buiten de reguliere bezigheid van leden binnen die vereniging zoals in ons geval ‘zingen’. Dus dit zijn leden die belangrijk werk doen binnen die vereniging in het belang van anderen zonder een tegenprestatie te verlangen. Ook een vrijwilliger die betaald wordt binnen de grenzen die de belasting hanteert voor vrijwilligers, valt onder de verzekering.
Niet verzekerd zijn: de zangers in een zangvereniging of koor. Er moet echt sprake zijn van vrijwilligerswerk buiten de kernactiviteit van de vereniging om.

Schade
Schade dient gemeld te worden:
– Indien een eigen verzekering, bij uw verzekeraar;
– Indien uw vereniging verzekerd is , b.v. via een overkoepelende organisatie, dan daar melden;
– Indien niet elders verzekerd dan kan de schade gemeld worden via de website van de Gemeente Tilburg.
U dient een schadeformulier te downloaden, digitaal in te vullen en terug te sturen naar de Gemeente. De Gemeente stuurt het formulier vervolgens door naar Centraal Beheer.

Voor meer informatie: https://www.tilburg.nl/ondernemers/personeel-en-beroep/vrijwilligers/