Gemengd Koor Cantiqua

Cantiqua staat bekend om de hoge kwaliteit van zijn uitvoeringen tijdens missen en concerten. Cantiqua bestaat uit 2 afdelingen: Cantiqua Klassiek en Cantiqua Concert.

Cantiqua Klassiek zingt meerstemmige kerkmuziek in de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat te Tilburg. Naast het verzorgen van de zang tijdens de eucharistievieringen in de ‘eigen’ kerk zingt ons koor ook regelmatig in andere parochiekerken in Tilburg en omstreken. Ook wordt er op verzoek gezongen bij uitvaarten, huwelijksmissen of huwelijksjubilea.
Iedereen die kan zingen,  kan en mag lid worden van dit koor. We repeteren om de 14 dagen op vrijdagavond. Dirigent is Gabrielka Clout. We verwelkomen u graag op onze repetities op vrijdagavond in MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg.

Cantiqua Concert is een concertkoor. Het staat onder leiding van Arjan van Baest en werkt met compacte repetitieperiodes. Cantiqua Concert richt zich op de meer ervaren koorzangers. Ieder project heeft een relatief korte voorbereidingstijd. Hierdoor moeten deelnemers in staat zijn om zich de muziek in vrij korte tijd eigen te maken. De huidige leden van Cantiqua vormen de vaste kern van Cantiqua Concert. Daarnaast sluiten, per concert, projectleden aan. Cantiqua concert repeteert op dinsdagavond ook in MFA de Symfonie.

In 2022 bestaat het koor 100 jaar en heeft ongeveer 35 actieve leden. Cantiqua probeert het musiceren op verantwoord niveau te combineren met de nodige gezelligheid onder elkaar. Het koor heeft diverse commissies, bijv. een activiteitencommissie en een concertcommissie. Vier keer per jaar verschijnt het verenigingsblad ‘DubbelFForte’ en een paar keer per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief. U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren via onze website.

Nieuwe leden van alle stemsoorten zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris: 

Correspondentieadres:

Gemengd Koor Cantiqua
t.a.v. Joke van Knegsel
St. Willebrordstraat 47
5014 CA Tilburg

Telefoonnummer:

06-23850853

Repetitielocatie:

MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg

Repetitiedag en -tijd

Cantiqua Klassiek vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur
Cantiqua Concert, dinsdagavond van 20.00uur tot 22.15uur

Stuur ons een bericht: