Gemengd Koor Cantiqua

Cantiqua staat bekend om de hoge kwaliteit van zijn uitvoeringen tijdens missen en concerten. De vaste ‘thuisbasis’ van ons koor is de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat te Tilburg. Cantiqua probeert het musiceren te combineren met de nodige gezelligheid onder elkaar.

Het koor bestaat medio 2017 uit 43 actieve leden. Naast het verzorgen van de zang tijdens de eucharistievieringen in de ‘eigen’ kerk zingt ons koor ook regelmatig in andere parochiekerken in Tilburg en omstreken. Ook wordt er op verzoek gezongen bij uitvaarten, huwelijksmissen of huwelijksjubilea.

Het koor heeft diverse commissies, bijv. een activiteitencommissie en een concertcommissie. Vier keer per jaar verschijnt het verenigingsblad ‘DubbelFForte’. In 2011 is gestart met een digitale nieuwsbrief. U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren.

Wij repeteren iedere vrijdagavond van 19.45 uur tot ± 22.30 uur in basisschool de Cocon aan de Hoefstraat 173 te Tilburg. Heeft u interesse om mee te zingen, kom dan eens luisteren op een van onze repetitieavonden. Nieuwe leden van alle stemsoorten zijn van harte welkom. De enige eis is dat u zuiver kunt zingen. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris: mevrouw Joke van Knegsel, telefoon: (013) 850 97 93 (e-mail: secretariaatcantiqua@gmail.com).

Correspondentieadres:

Gemengd Koor Cantiqua
t.a.v. Ton van den Boom
St. Willebrordstraat 47
5014 CA Tilburg

Telefoonnummer:

0134553891

Repetitielocatie:

Aula bs De Cocon, Hoefstraat 173, Tilburg

Repetitiedag en -tijd

vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur

Stuur ons een bericht: