Scampolo

Gemengd koor Scampolo opgeheven

In 1978 staken dertien leden van een musicalvereniging de koppen bij elkaar. Behalve muziek uit musicals wilden zij ook graag andere muziek zingen: een nieuw koor was geboren en het kreeg de naam Scampolo. Op 29 januari 2023 heeft het koor een afscheidsconcert gegeven in Plaza ’t Hooge Veer. Het koor is opgeheven, met name teruglopende ledenaantallen en gebrek aan aanwas van jongeren waren hier debet aan.

De muzikale leiding van Scampolo berustte aanvankelijk bij Guusje van de Langerijt.Na haar overlijden in 1981 was Henk van Doorn interim dirigent, Henk Nuninga volgde hem daarna weer op. Van 1984 tot 1987 hanteerde Ton van der Valk het dirigeerstokje en van 1987 tot 2023 was Peter Ligthart de dirigent. Nu Peter heeft besloten te stoppen als dirigent was het moment daar om het koor op te heffen. Met pijn in ons hart, maar ook met het besef dat het met een steeds kleiner wordende groep mensen steeds lastiger wordt om het koor draaiende te houden.

We hebben in ons 45-jarig bestaan een bijzondere naam opgebouwd. Een naam die enthousiasme en kwaliteit uitstraalt. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan onze dirigent Peter Ligthart (en zijn voorgangers). Maar zonder koorleden……….. Dus daarom aan iedereen: bedankt! En natuurlijk gaat er ook veel dank uit aan alle oud-leden, ereleden, sponsoren, donateurs, vrijwilligers en alle andere betrokkenen.

 

Correspondentieadres:

 

Telefoonnummer:

 

Repetitielocatie:

 

Repetitiedag en -tijd

 

Stuur ons een bericht: