Gemengd Koor Goirle

Het Gemengd Koor Goirle streeft ernaar om een zo breed mogelijk repertoire aan een zo groot mogelijk publiek te bieden zowel binnen Goirle als ook daarbuiten. De uitgevoerde werken verschillen in genre, periode, taal en culturele achtergrond. Zo wordt er naast werken uit de vroege Barok ook muziek gebracht uit de 20ste eeuw. Bovendien is er een repertoire uit de klassieke operatraditie en de Nederlandstalige volksmuziek.
Deze verscheidenheid is tevens terug te vinden in de omvang van het archief van het koor dat meer dan 200 werken bevat. Deze worden periodiek in productie genomen, terwijl het archief met nieuwe werken wordt aangevuld. De keuze en de regelmatige vernieuwing van het repertoire wordt behartigd door de muziekcommissie. Deze bestaat uit de dirigent en de pianist en leden van de diverse stempartijen.

Correspondentieadres:

Gemengd Koor Goirle | Van Haestrechtstraat 14 C | 5051 VD Goirle

Telefoonnummer

0135345835

Repetitielocatie:

Wijkcentrum de Wildacker | Van Hogendorpplein 73 | 5051 ST Goirle

Repetitiedag en -tijd

maandagavond van 20.15 tot 22.30 uur

Categoriën:

maandag, avond, gemengd koor, combinatie van genres

Stuur ons een bericht: