De Federatie Tilburgse Zangverenigingen had na het vervallen van de geplande evenementen in 2020 twee nieuwe data in gedachten voor Tilburg in Koor (4-7-2021) en 55+podium (22-10-2021).
Helaas zijn de corona-gerelateerde onzekerheden voor juli a.s. te groot en moet Tilburg in Koor verder worden doorgeschoven.
Door de verschuiving naar het najaar vallen beide podia in dezelfde periode.
Daarom willen we die podia in een aangepaste vorm combineren.

We beraden ons op een nieuwe datum in oktober/november 2021.

Ook het programma zal noodgedwongen moeten worden aangepast.
Gezien de weersverwachtingen zullen we alleen gebruik maken van binnenlocaties.
Daarnaast wordt het een statische opzet (zittend publiek) i.p.v. het gebruikelijke dynamische karakter (lopend publiek).
Met een grote flexibiliteit willen we t.z.t. inspelen op de mogelijkheden van de vocale sector, na een lange periode van stilgelegde repetities.
We houden jullie op de hoogte van onze plannen!

Met een mailing naar de vocale sector zullen we binnenkort peilen of er voldoende animo voor het evenement is.