De Federatie Tilburgse Zangverenigingen had na het vervallen van de geplande evenementen in 2020 twee nieuwe data in gedachten voor Tilburg in Koor (4-7-2021) en 55+podium (22-10-2021).
Helaas waren de corona-gerelateerde onzekerheden te groot en moest Tilburg in Koor verder worden doorgeschoven.
Door de verschuiving naar het najaar vielen beide podia in dezelfde periode.
Daarom zijn die podia in een aangepaste vorm gecombineerd.
We hebben inmiddels de animo onder de koren gepeild en daar vele positieve reacties op ontvangen.

We hebben een optie op 31 oktober 2021.

Ook het programma moet noodgedwongen worden aangepast.
Gezien het seizoen zullen we gebruik maken van een binnenlokatie, waarvoor we de Koepelhal in Tilburg op het oog hebben.
Daarnaast wordt het een statische opzet (zittend publiek) i.p.v. het gebruikelijke dynamische karakter (lopend publiek).
Met een grote flexibiliteit willen we t.z.t. inspelen op de mogelijkheden van de vocale sector, na een lange periode van stilgelegde repetities.
We houden jullie op de hoogte van onze plannen en aanmeldingsprocedure!