Sinds 2018 neemt de FTZ deel aan het samenwerkingsverband Korenveld.
Daarin hebben  verschillende  organisaties hun krachten gebundeld om de koorzang in Noord-Brabant zichtbaar te maken en d.m.v. educatieve activiteiten op een hoger niveau te brengen.

Naast de FTZ zijn in Korenveld vertegenwoordigd:
* Stichting Maestro  (www.stichtingmaestro.nl)
* Eduvox  (www.eduvox.nl)
* Kunstloc Brabant (www.kunstlocbrabant.nl)
* Stichting Koorplein Noord-Brabant  (www.koorplein.nl)
* Brabant Koor (www.brabantkoor.nl)
* Zuid Nederlands Concert Koor  (www.znck.nl)
* Eindhovense Koren Federatie (www.eindhovensekorenfederatie.nl)

Na het succesvolle project Brabant Luidkeel in 2019 willen we hieraan z.s.m. een vervolg geven.
Het geplande programma van 6 en 7 maart a.s. kan vanwege de huidige coronabeperkingen NIET doorgaan!
Deelnemers die zich al hebben aangemeld krijgen hierover bericht.

Korenveld beraadt zich momenteel over een (gedeeltelijk) uitstel van de on line workshops naar het najaar 2021.
Alle fysieke workshops worden waarschijnlijk naar het voorjaar 2022 verplaats.
Nieuwe data voor deze verplaatsingen worden later bekend gemaakt.

Volg de laatste informatie via https://www.korenveld-brabant.nl/brabant-luidkeels/