De FTZ gaat in 2019 de behoefte, bereidheid en noodzaak van toekomstige fusieontwikkelingen in de vocale sector onderzoeken. Deze toekomstverkenning is noodzakelijk omdat vele koren met vergrijzing en inkrimping van het ledenbestand te maken hebben. Samenwerking en fusering tussen koren zijn een mogelijk alternatief voor een noodgedwongen opheffing van het koor. Omdat zo’n proces heel emotioneel, moeizaam en langdurig verloopt, wil de FTZ de bewustwording faciliteren en op gang brengen.

Op zaterdag 7 september a.s. organiseert de FTZ een themabespreking met dit onderwerp voor geïnteresseerde koren en onder begeleiding van een deskundig discussieleider.

Meer informatie naar de koren over inschrijving, locatie en tijdstip volgt via het secretariaat.