Op 25 mei a.s. treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Daarmee worden de regels omtrent het vragen en bewaren van persoonsgegevens aangescherpt. Koornetwerk Nederland heeft voor verenigingen en organisaties een Factsheet Privacy opgesteld met een stappenplan om uw organisatie AVG-bestendig te maken. Daarnaast is er een vragenlijst die organisaties en verenigingen helpen om het stappenplan uit te voeren. Als u externe partijen voor u gegevens verwerken dan is het verstandig om die afspraken in een overeenkomst vast te leggen.

Deze informatie vindt u op: http://www.koornetwerk.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming.html